A Gold Center (Pataki&Pataki Brothers Kft
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Hatály: 2018. 05. 25.

 

A WWW.Goldcenter.hu. honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Pataki& Pataki Brothers Kft(székhely: 1117 Budapest Budafoki út 111-113)
Cégjegyzékszám;01 09 925787, fő tevékenysége Testedzési Szolgáltatás a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel,
valamint a Szolgáltató által nyújtott tevékenységekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács ÁltalánosAdatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

1. Fogalmak
Szolgáltató Pataki&PatakiBrothers Kft(székhel: 1117 Budapest Budafoki út 111-113amely a Honlapot üzemelteti és a testedzési szolgáltatásokat nyújtja.
Honlap A www.goldcenter.hu.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.
Felhasználó A Honlapot meglátogató, böngésző személy. Vásárló:webshopban online virtuális termékeket vásárló
Szolgáltatás A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások Ügyfél A Szolgáltatóval a Szolgáltatásra szerződött személy, amely a Szolgáltatótól a Szolgáltatást igénybe veszi.

 

2. Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?
. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és a Szolgáltatás nyújtása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek. A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltató szintén adatkezelőnek minősül.

 

3. Mi a Honlap célja?
A Honlapon a Felhasználók a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokról szerezhetnek információkat regisztráció nélkül. regisztrálhatnak, feliratkozhatnak a hírlevélre, online vásárolhatnak a webshopban A Felhasználók, Ügyfelek által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók és Ügyfelek felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.


4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra és az egyéb érintettekre az adatkezelési tájékoztató?
A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az Ügyfél regisztráció és vásárlás esetén, illetve a Szolgáltatás megrendelésével minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?
A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat és az Ügyfeleket kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót. A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók és az Ügyfelek a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 

6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
g) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

 

6.1. Az ajánlatot kérő személyek adatainak kezelése
A Szolgáltató az őt ajánlatkérési célból megkereső személyek alábbi adatait az alábbi célból kezeli:

 

6.3. Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés
Sport Központunk hírlevelet küld a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával,
illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is. Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld. A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

 

A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatokat hogyan használjuk fel?
Az álláshirdetésre jelentkezése esetén megtekinthetjük a közösségi média felületeken, így többek között a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy Ön az adott álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e. Csak az Önről a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekintjük meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutatunk Ön után. Továbbá nem mentjük le és nem tároljuk az Ön közösségi média profiljait, és azokról feljegyzést sem készítünk. Érzékeny vagy különleges adatokat nem kezelünk Önről közösségi média profil adatok alapján sem. Csak az álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekintjük meg a közösségi média oldalakon Önről.

 

A szakmai tesztek és alkalmassági vizsgálatok eredményeinek kezelése
Az álláshirdetésre történő jelentkezés esetén szakmai teszteket, szakmai alkalmassági vizsgálatokat is elvégeztethetünk Önnel. Ezen tesztek, alkalmassági vizsgálatok lebonyolítását mi végezzük, a tesztek kiértékelését követően a teszteket és az arra adott válaszokat azonnal megsemmisítjük.