1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Gold Center Pataki&Pataki Brothers KFT. által nyújtott testedzési szolgáltatásokra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a
Gold Center szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

 

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Pataki&Pataki Brothers KFT
• Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113
• Cégjegyzékszám:01 09 925787, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
• Adószám: 14913778-2-43
• Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH

 

Szolgáltató telephelyei:
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

2. Részvételi feltételek
A www.goldcenter.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált testedzési szolgáltatásokat értékesítünk.
A csoportos órákra, személyi edzésekre való jelentkezésre a www.goldcenter.hu weboldalon keresztül, , továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési
szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.
.
A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.
Az edzésekre történő jelentkezés menete:online bérlet vásárlás esetén
i. Az edzés adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezés elküldése” gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájék
A résztvevő saját hibájából más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben
a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről
előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. 5. Kapcsolattartás A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 

6. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza az edzéseket

7. Fizetés módja
a. PayPal fizetési mód
A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség bérletek vásárlására,efizetésére.
A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

 

b. Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott szolgáltatás részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírásá követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

 

A banki átutalás adatai
Cégnév: Pataki& Pataki Brothers KFT
Bankszámlaszám: Bank neve:Otp Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles az edzések időpontját feltüntetni.

b. Bankkártyás fizetés

 

8. Részvételi szabályok
Az edzéseken, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A csoportos órákon és edzéseken, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvételből az Gold Center képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon a  portközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 

9. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre
kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.