Általános Szerződési Feltételek – Gold Center – Oktatási és Sport központ

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Gold Center Pataki&Pataki Brothers KFT
által nyújtott testedzési szolgáltatásokra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a
Gold Center szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

 

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Pataki&Pataki Brothers KFT
• Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113
• Cégjegyzékszám:01 09 925787, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
• Adószám: 14913778-2-43
• Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH

 

Szolgáltató telephelyei:
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

2. Részvételi feltételek
A www.goldcenter.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált testedzési szolgáltatásokat
értékesítünk.
A csoportos órákra, személyi edzésekre való jelentkezésre a www.goldcenter.hu weboldalon
keresztül, , továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.
Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes
felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével
kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra történő
jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési
szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.
.
A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján
regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.
Az edzésekre történő jelentkezés menete:online bérlet vásárlás esetén
i. Az edzés adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezés elküldése” gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájék
A résztvevő saját hibájából más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben
a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén
más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja.
Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről
előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. 5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés
során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott
telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A
jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a
Szolgáltató nem felel.

 

6. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza az edzéseket7. Fizetés módja
a. PayPal fizetési mód
A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a
PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség bérletek vásárlására,efizetésére.
A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell
rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem
vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó
jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

 

b. Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott szolgáltatás részvételi díját banki átutalással megfizetni.
Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő
jóváírásá követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni,
hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor
kerüljön.

 

A banki átutalás adatai
Cégnév: Pataki& Pataki Brothers KFT
Bankszámlaszám: Bank neve:Otp Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles az edzések időpontját feltüntetni.

b. Bankkártyás fizetés

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

c. Készpénzes fizetés
Szolgáltatások ára fizethető a recepción készpénzes teljesítésére munkanapon 6:00-24:00 és
hét végén 8:00-22:00 lehetőség telephelyünkön a Gold Centerben (1117 Budapest, Budafoki
út 111-113.). e. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül
A Szolgáltató részére a szolgáltatás árát a www.goldcenter.hu oldalon jelentkezés után, az
internetes felületen a kártyás fizetés (Barion) opció kiválasztásával lehetséges.
Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az OTP bank fizetőoldalára, így a
fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és
biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.
Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának,
lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A
bankkártyás fizetés folyamatában az OTP Bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó
információit, szabályait kell figyelembe venni.
Az OTP Bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő
problémákért a Szolgáltató nem felel.

 

8. Részvételi szabályok
Az edzéseken, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvétel
lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva
áll a következő megszorításokkal.
A csoportos órákon és edzéseken, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon
való részvételből az Gold Center képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni
különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a
jógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon a sportközpont
által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota,
személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,
nyilvánvalóan veszélyezteti;
a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan
vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy
szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam
időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 

9. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az
adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A
kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat
bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai
információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a
felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes
azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a
felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó
személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online
jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni
szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról
számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor
kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím
automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre
feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre
kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található
„Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

Copyright © 2019 Gold Center – Oktatási és Sport központ - Minden jog fenntartva. | készítette: Epona webdesign
Translate »